Tarantino 101 / The Week of Quentin Tarantino

Start Time: February 21, 2019 20:00

End Time: February 21, 2019 22:34

Venue: Kino ARMATA

Age level: 16-55

Description:

(English below)

TARANTINO 101
18, 21 dhe 22 shkurt 2019
Lokacioni: Kino ARMATA
Hyrja: FALAS

American Corner Pristina dhe Kino ARMATA, hapësira publike në Prishtinë që promovon kulturë alternative dhe dialog shoqëror, kanë kënaqësinë të njoftojnë për bashkëpunimin përmes së cilit do të shfaqen disa prej punëve më të rëndësishme dhe relevante të autorëve amerikan para publikut të Prishtinës dhe Kosovës. Ky projekt përkrahet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë.

Filmat nga seria ‘Tarantino 101’, me regji të Quentin Tarantino, do të shfaqen në Kino ARMATA më 18, 21 dhe 22 shkurt 2019 dhe përfshijnë:

E hënë, 18 shkurt, 20:00h
“Reservoir Dogs” (1992), 99 min.
Director: Quentin Tarantino

E enjte, 21 shkurt, 20:00h
“Pulp Fiction” (1994), 154 min.
Director: Quentin Tarantino

E premte, 22 shkurt, 19:00h
“Kill Bill: Vol. 1” (2003), 111 min.
Director: Quentin Tarantino

E premte, 22 shkurt, 21:00h
“Kill Bill: Vol. 2” (2004), 136 min.
Director: Quentin Tarantino

Në kuptim si akademik ashtu edhe joformal, 101 përcakton faktet bazike të lidhura me një fushë ose çështje të caktuar. Gjatë 101, ARMATA shndërrohet në fushë mësimi për fillestarë dhe entuziastë, duke ofruar këndvështrim të freskët mbi disa prej filmave dhe autorëve më me ndikim të kohës sonë.

Quentin Tarantino (lindur 1963) është filmbërës amerikan i cili karakterizohet me rrëfim jolinear; tema satirike; estetizimit të dhunës; skena të gjata dialogu; grupe aktorësh të përbërë prej aktorëve të njohur dhe të panjohur; referenca mbi pop kulturë dhe filma të shumëllojshëm; muzikë filmi të përbërë prej këngëve dhe pjesëve muzikore nga periudha 1960-1980; karakteristika të filmit neo-noir. Tarantino ka pranuar shumë shpërblime nga industria e filmit, përfshirë dy çmime Oscar, dy shpërblime Golden Globe, dy shpërblime BAFTA dhe Palme d’Or, si dhe ka qenë i nominuar për Emmy dhe Grammy. Filmbërësi dhe historiani Peter Bogdanovich e ka quajtur “regjisor më me ndikim të gjeneratës së tij”.

IN-DEPTH BIOGRAPHY: http://sensesofcinema.com/2015/great-directors/quentin-tarantino/

Të gjithë filmat do të shfaqen në gjuhën angleze dhe hyrja është falas. Kino ARMATA përkrahet nga Komuna e Prishtinës dhe gjendet në Rr. Brigada e Kosovës, prapa amfiteatrit të Sheshit Zahir Pajaziti.

————————

TARANTINO 101
18, 21 and 22 February 2019
Location: Kino ARMATA
Entrance: FREE

American Corner Pristina and Kino ARMATA, a public space in Prishtina that promotes alternative culture and social dialogue, announce a new partnership bringing to Prishtina and Kosovo audiences some of the most important and relevant works of American auteurs. This project is supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

Films from the ‘Tarantino 101′ series, directed by Quentin Tarantino, will be screened at Kino ARMATA on 18, 21 and 22 February 2019 and include:

Monday, 18 February, 20:00h
“Reservoir Dogs” (1992), 99 min.
Director: Quentin Tarantino

Thursday, 21 February, 20:00h
“Pulp Fiction” (1994), 154 min.
Director: Quentin Tarantino

Friday, 22 February, 19:00h
“Kill Bill: Vol. 1” (2003), 111 min.
Director: Quentin Tarantino

Friday, 22 February, 21:00h
“Kill Bill: Vol. 2” (2004), 136 min.
Director: Quentin Tarantino

In both academic and colloquial terms, 101 denotes the elementary or basic facts associated with the field or subject specified. During 101, ARMATA becomes a learning ground for the novices and enthusiasts alike, offering fresh insight into some of the most influential movies and filmmakers of our era.

Quentin Tarantino (born 1963) is an American filmmaker, author, and actor. His films are characterized by nonlinear storylines; satirical subject matter; an aestheticization of violence; extended scenes of dialogue; ensemble casts consisting of established and lesser-known performers; references to popular culture and a wide variety of other films; soundtracks primarily containing songs and score pieces from the 1960s to the 1980s; and features of neo-noir film. Tarantino has received many industry awards, including two Academy Awards, two Golden Globe Awards, two BAFTA Awards and the Palme d’Or, and has been nominated for an Emmy and a Grammy. Filmmaker and historian Peter Bogdanovich has called him “the single most influential director of his generation”.

IN-DEPTH BIOGRAPHY: http://sensesofcinema.com/2015/great-directors/quentin-tarantino/

All films will be screened in English language and the entrance is free of charge. Kino ARMATA is supported by Prishtina Municipality and located at Brigada e Kosovës St., behind the amphitheater at the Zahir Pajaziti Square.

Partner organization: Kino ARMATA

Images:


Leave a comment: