Qendra për Zhvillim të Karrierës-Universiteti i Prishtinës

Start Time: November 22, 2018 13:00

End Time: November 22, 2018 14:00

Venue: American Corner Pristina

Age level: 18-25

Description:

Partner organization: Qendra për Zhvillim të Karrierës-Universiteti i Prishtinës


Leave a comment: